Vše o MBA studiu v ČR

MBAinfo.cz má za cíl informování potenciálních zájemců i široké veřejnosti o manažerských programech MBA (Master of Business Administration). Díky stránkám se dozvíte, co znamená a jak vznikl titul MBA, proč MBA studovat, jak dlouho studium obecně trvá, pro koho je určeno, v jakém rozmezí se pohybuje cena studia a jaké druhy programů jsou v ČR nabízeny. Získáte tak obecný přehled o všem, co by Vás ohledně studia MBA mohlo zajímat.

MBA studium, jeho vznik a význam

Postgraduální studijní program Master of Business Administration (MBA) je manažerský vzdělávací program, který je určený nejen pro střední a vrcholové manažery, vlastníky firem a vedoucí pracovníky, ale také pro všechny další zájemce, kteří chtějí rozšířit své vědomosti a dovednosti na poli praktického využití. MBA původně vzniklo pro inženýry a pracovníky s technickým zaměřením, kteří se dostali do manažerských pozic a potřebovali se naučit řídit celou společnost a podřízené zaměstnance. Následný obrovský rozvoj průmyslu a obchodu ve Spojených státech zapříčinil zvyšující se nároky na pracovníky ve vedoucích pozicích, čímž se začaly vyvíjet MBA programy s různým zaměřením, jak je známe dnes.

Studium MBA čerpá z anglo-amerického systému vzdělávání, což znamená, že kombinuje úspěšný a praktický vzdělávací systém interactive online s moderním systémem anglosaské pedagogiky.  Anglosaský systém školství je tradičně více zaměřen na rozvoj dovedností studenta a jejich praktickou demonstraci. Studenti si tak díky absolvování MBA programů blíže osvojí různé studijní, komunikační a praktické dovednosti, které mohou využít při budování jejich osobní i profesní dráhy.

Podmínky přijetí

Ke studiu MBA jsou přijímáni uchazeči s minimálně bakalářským vysokoškolským titulem a alespoň 3 letou manažerskou praxí. V určitých případech může být ke studiu přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, u většiny škol však musí splňovat podmínku alespoň pětileté manažerské praxe. O těchto skutečnostech rozhoduje vedení jednotlivých institucí poskytujících vzdělání MBA. Praxe je pro uchazeče důležitá z toho důvodu, neboť se výuka orientuje především na problémy z praxe, řeší se reálné případové studie a mezi studenty probíhají diskuze o reálných problémech z jejich společností. Tím dochází také k obohacování o zkušenosti ostatních studentů.

Průběh studia

Studium MBA probíhá v českém, popřípadě v anglickém. Studium probíhá kombinovanou nebo dálkovou formou; jedná se o spojení  e-learningu , který je doplněn praktickou výukou. Kombinovaná nebo dálková forma studia je určena především pro vytížené manažery a vedoucí pracovníky, kteří si z časových důvodů nemohou dovolit navštěvovat studium na denní bázi. Během studia zpracovávají studenti odborné práce (eseje), které slouží jako shrnutí jednotlivých vyučovaných předmětů a na závěr studia vypracovávají studenti závěrečnou práci, kterou si musí obhájit. Po splnění všech studijních povinností, obdrží student titul MBA, kde jako doklad je mu vydán diplom a dodatek k diplomu s uděleným titulem MBA.

Cena studia

Cena studia MBA na českých školách a institucích se pohybuje v rozmezí od 100 000 Kč až do 300 000 Kč. Ne vždy však platí, že vyšší cena zaručuje vyšší kvalitu. Cena se odvíjí od různých faktorů – délka studia, počet praktických sezení, místo výuky, apod.

Přínos MBA studia

Studium MBA je v dnešní době již bráno jako standard u středního a vyššího managementu, neboť poskytuje to, co manažer při své práci bezpodmínečně potřebuje - komplexní a strategický pohled na řízení firmy jako celku. Studium navíc ve spojení s praxí zvyšuje šanci na kariérní postup a s tím i často spojené lepší mzdové ohodnocení. Díky studiu MBA si absolventi osvojí a zlepší manažerské dovednosti, naučí se správně rozhodovat a komunikovat a otevřou si nové obzory na poli praktického využití. Absolventi také získají jiný úhel pohledu na svoji vykonávanou pozici a zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Neméně důležitým přínosem jsou přátelé a kontakty, které studenti při studiu získají.

Vyučované programy

Kromě základních programů, které se věnují klasickému managementu, můžete studovat další obory, jako jsou na příklad:

Přehledný srovnávač MBA programů naleznete na stránkách AsociaceMBA.cz.

Srovnávač MBA studia

Vzhledem k široké nabídce MBA programů, kterou v současné době v Česku jednotlivé instituce nabízejí a které se od sebe mohou kolikrát diametrálně odlišovat pouze cenou, je dobré vybírat pečlivě. Pro porovnání parametrů u jednotlivých škol lze využít například přehledný srovnávač MBA programů, který nabízí Asociace MBA. Zde si můžete navolit, o jaký studijní program máte zájem, jaké zaměření vás láká a také místo, odkud chcete studovat.